De Avonden – Introductie tot klinische basisconcepten

De Avonden

Bij de derde editie worden op 2 Avonden in het najaar, telkens een dinsdag, deskundigen geïnterviewd over de theorie waarop zij hun praktijk in het PCGS baseren.

De theoretische uitleg gebeurt aan de hand van filmfragmenten en gaat telkens over een basisconcept uit de psychoanalyse of de systeemtheorie.

Na het interview wordt het publiek getrakteerd op een glaasje wijn, water of fruitsap.

Programma

 • 10 december 2019 :
  • thema  : over psychische ruimte
   • Wanneer komen mensen in therapie ? Als mensen vast zitten, niet meer kunnen, in rondjes draaien, steeds hetzelfde tegenkomen, … Een voorwaarde voor psychotherapie is ruimte creëren, ruimte waarin beweging opnieuw mogelijk is. Het is dit wat we willen uitlichten en wat we vaagweg ‘psychische ruimte’ hebben genoemd. Een relevant thema, omdat het niet enkel psychologen en therapeuten aanbelangt, maar alle hulpverleners in de psychiatrie.
  • deskundigen: Catherine Claeys en Kim Van Parijs ( Catherine is stafmedewerker in het kenniscentrum van het PCGS, Kim is psycholoog in het Mobiel Crisisteam )
  • interviewer : Jan-Jasper Persijn
 • 4 februari 2020 :
  • thema  : over manipulatie
   • Zouden we kunnen zeggen dat iedereen manipuleert? Wat maakt precies dat we ons gemanipuleerd voelen? En hoe kunnen we ons daar tegen wapenen? In de volgende editie van ‘De Avonden’ gaat Jan Jasper Persijn hierover in dialoog met Björn Waerlop en Vanessa Baetens.

    We komen te weten wie de meestermanipulator bij uitstek is en stellen ons de vraag welke intenties we aan manipulatie kunnen toeschrijven. Gebeurt dit alles altijd met een bewuste intentie? Ook leggen we de loep op degene die zich gemanipuleerd voelt en hoe onze blinde vlekken ons soms echt in de problemen kunnen brengen. We nemen hier een voorbeeld van een forensische psychiater die zich aangetrokken voelt tot een patiënt en ver over haar grenzen gaat.

    Omdat het woord manipulatie alles en niets zegt maar grote gevolgen kan hebben, zal er ook stilgestaan worden bij de gevaren van dit woordgebruik. Michael Haneke met zijn film Funny Games legt onze nood aan simplistische verklaringen bloot. En de sociale experimenten leren ons daarnaast iets over het domino-effect van stigmatisering.

    The Joker afschrijven als een manipulerende psychopaat zal na deze avond niet meer mogelijk zijn. Aan de hand van de kliniek van de psychose wordt er aangetoond dat we er er wel eens ver naast kunnen zitten met het toeschrijven van intenties.

  • deskundigen: Vanessa Baetens en Bjorn Waerlop ( Vanessa is psycholoog op de afdeling Dubbele Diagnose van het PCGS , Bjorn is psycholoog op de afdeling Senioren van het PCGS )
  • interviewer : Jan-Jasper Persijn

Plaats en uur

Adres :

Polyvalente zaal
PCGS – Campus Sleidinge
Weststraat 135
Evergem-Sleidinge

Elke Avond start om 20:00 ( de deuren gaan open om 19:45 ) en duurt tot ongeveer 21:30.

Inschrijven

Inschrijven is gratis, het inschrijvingsformulier vindt u hier.