Familietevredenheidsmeting

Als familielid of naastbetrokkene van één van de patiënten die in ons ziekenhuis verblijven, bent u voor ons belangrijk.
We zijn geïnteresseerd in uw mening en willen u daar naar vragen.
Op basis van uw ervaringen met onze zorg- en dienstverlening willen we onze zorg voor de patiënten en hun omgeving evalueren en waar nodig verbeteren.

Mogen wij u vragen om hiervoor even tijd te maken om een vragenlijst in te vullen?

Bent u familielid of naastbetrokkene van een patiënt die verblijft in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, dan vindt u de vragenlijst daarvoor HIER.

Bent u familielid of naastbetrokkene van een patiënt die verblijft in PVT Hortus, dan vindt u de vragenlijst daarvoor HIER.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.
Deelname is volledig vrijwillig en kan op elk moment stopgezet worden
Uw persoonlijke antwoorden worden anoniem verwerkt en bewaard door Familieplatform vzw en hebben geen invloed op de behandeling van uw naaste.

Alvast hartelijk dank,

De directie van het PCGS