Outreach Vlaanderen

Doelgroep

  • Outreach: Jongens en meisjes tussen 12 en 20 jaar, met VOS en/of MOF statuut. Deze jongens en meisjes staan onder toezicht van Jeugdrechtbank Gent, Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Gent, voorzieningen Jeugdzorg Netwerk Gent-Eeklo of GI De Zande Beernem-Ruiselede-Wingene.
  • CROSSOVER: Jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar die toevertrouwd zijn aan de partnervoorzieningen binnen het CROSSOVER-samenwerkingsverband, Jeugdzorg Netwerk Gent – Eeklo, Netwerk Zuid-Oost-Vlaanderen en GI De Zande Beernem-Ruiselede-Wingene.

Aanbod

  • De mobiele werking omvat twee complementaire methodieken: Outreach en CROSSOVER :
    • Outreach: Het aanbod is gecombineerd- zowel therapeutisch als begeleidend- divers, vaak langdurend en focust op de noden en het zorgtraject van de jongere en zijn netwerk errond. Dit omvat onder andere individuele begeleiding, gezinsbegeleiding, contextondersteuning, teamondersteuning, trajectadvies, beeldvorming en/of crisisondersteuning.
    • CROSSOVER: Dit aanbod is kortdurend en intensief en richt zich sterk op het concretiseren van een geïndividualiseerd hulpverleningsplan. De jeugdpsychiater en therapeutische netwerkfunctie (psycholoog) verplaatsen zich op vraag van de voorziening, de jongere en zijn context naar de plek waar de jongere verblijft. Op één of twee dagdelen wordt met de jongere, ouders, team en andere relevante derden binnen het netwerk van de jongere aan tafel gegaan. Doel is om in dialoog met allen aan tafel een antwoord te formuleren op de (uiteenlopende) hulpvragen, opdat zorgcontinuïteit binnen de natuurlijke context van de jongere bevorderd wordt.

Aanmelding

Medewerkers