4de editie Prijs Humane Psychiatrische Zorg gewonnen door Ann Slabbinck

Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge heeft de traditie om de zorg en behandeling op maat van de mens centraal te stellen. De Prijs Humane Psychiatrische Zorg ontstond binnen deze zoektocht naar verdere verdieping, met speciale aandacht voor de verhouding tussen de resultaatgerichte behandeling en het respect voor de menselijke waardigheid in de geestelijke gezondheidszorg.

Paul

Met deze prijs wens het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge een humane houding en ethiek aan te moedigen in tijden waar de zorg op maat van het individu onder druk komt te staan. Het lijkt evident dat psychiatrische zorg humaan is en ieder psychiatrisch ziekenhuis verkondigt dat zij respectvol en humaan werkt. Het is waar dat men daar zijn best voor doet, maar door de toenemende druk van cijfers laat de werkelijkheid vaak iets anders zien.

De patiënt centraal blijven stellen, in zijn eigenwaarde ontvangen en zich daar als hulpverlener authentiek en nederig tegenover verhouden is geen sinecure. Naast een gedegen methodiek is tevens een humane ethiek noodzakelijk.

Met de tweejaarlijkse prijsuitreiking doet het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge een oproep aan iedereen in de geestelijke gezondheidszorg om een artikel te schrijven dat getuigt van een praktijk die de spanning tussen resultaatgerichte behandeling en het respect voor de menselijke waardigheid treffend problematiseert of overstijgt.

Aansluitend op de winnende tekst van de vorige edities koos het Psychiatrisch Centrum voor de 4de editie om het thema “geweld, in al zijn manifestaties” onder de aandacht te brengen.

Over dit thema bracht Prof. dr. Paul Verhaeghe een inleidende lezing.

De jury, bestaat uit voorzitter Prof. Dr. Dirk De Wachter, Prof.Dr. Ignaas Devisch Prof. Dr. Marc Hebbrecht, Prof. Dr. Stijn Jannes, Prof. Dr. Gilbert Lemmens, Ingrid Lammerant winnaar van een vorige editie en Prof. Dr. Stijn Vanheule.

De oproep was een groot succes: er waren 17 inzendingen. Uit deze groep werden door de jury 3 laureaten gekozen.

3_laureaten

Elk van hen bracht op donderdag 29 november 2018 voor publiek en jury een lezing over de eigen ingezonden tekst.

De drie laureaten zijn :

Liesbet De kock met “Men doet wat men doet.“

Liesbet

Ann Slabbinck met “Regels voor uitzonderingen of hoe geweld in zorgrelaties binnensijpelt “

Ann

Evy Van Mele met De dans van angst en agressie”

Evy

Alle bijdragen werden bijzonder interessant bevonden, het was voor de jury dan ook moeilijk om een keuze te maken.

Uiteindelijk oordeelde de jury dat de Prijs Humane Psychiatrische Zorg 2018 wordt toegekend aan : Ann  Slabbinck, met “Regels voor uitzonderingen of hoe geweld in zorgrelaties binnensijpelt “.

Griet Nuytinck, leidinggevende van Labo Nuytinck – Anacura, sponsor van de prijs, overhandigde de winnaar de prijs ter waarde van 2500 €.

winnaar

De tekst “Regels voor uitzonderingen of hoe geweld in zorgrelaties binnensijpelt “, van Ann Slabbinck :