RADAR – Care

RADAR Care is een van de pijlers van Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen.

RADAR Care staat in voor mobiel en aanklampende hulpverlening voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar (casusgebonden tot 23 jaar), hun ouders en netwerk. De invulling van deze hulpverlening is casusgebonden. Deze hulp kan therapeutische, ondersteunende en/of medisch – psychiatrische interventies omvatten. Gedeelde verantwoordelijkheid, open dialoog en gelijkwaardigheid staan centraal in de nauwe samenwerking met elkeen. Zo wordt getracht de zorgregie (opnieuw) in handen te leggen van het kind en diens natuurlijk netwerk, hen in hun kracht te herstellen en de samenwerkingsrelatie met minder aanklampende hulpverlening (opnieuw) kansen te geven.

Voor meer info : zie RADAR Care