RADAR – Crisis

RADAR Crisis is een van de pijlers van Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen.

RADAR Crisis heeft als doel hulp te bieden bij crisissituaties waarbij snelle hulp geboden dient te worden voor een kind of jongere (0 – 18 jaar) in Oost-Vlaanderen met een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem.

Voor meer info : zie RADAR Crisis