RADAR – Crosslink

RADAR Crosslink is een van de pijlers van Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen.

RADAR Crosslink is vooral gericht op het delen van ervaring en het versterken van expertise tussen medewerkers in de hulpverlening door het bouwen van bruggen, het verbinden van partners en het ontwikkelen van nieuwe tools en methodieken die dit mogelijk maken.

Voor meer info : zie RADAR Crosslink