RADAR – Trajectcoördinatie

Trajectcoördinatie RADAR  is een van de pijlers van Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen.

Trajectcoördinatie RADAR staat in voor het organiseren, coördineren en opvolgen van overleg met het kind/de jongere, ouders en diens netwerk (belangrijke anderen, school, hulpverlening, consulent, …) vanuit een meervoudige partijdigheid. Er wordt maximale betrokkenheid van alle actoren nagestreefd, o.a. bij het bepalen van het aantal en de frequentie van de samenkomsten.

Door naar elkaar te luisteren en samen na te denken, proberen we een traject op lange termijn uit te bouwen, de hulpverlening en zorg rond het kind/de jongere af te stemmen en aanwezige krachtbronnen te versterken. We zoeken naar een integrale aanpak en er worden concrete afspraken gemaakt over hoe het kind/de jongere in de toekomst best kan ondersteund worden en door wie.

Voor meer info : zie Trajectcoördinatie RADAR