De Sleutel - TGG (Therapeutische Gemeenschap voor Dubbel Diagnose)

Doelgroep

Beoogd worden mensen met een zogenaamde 'dubbele diagnostiek', meer bepaald een samengaan van: enerzijds een afhankelijkheidsproblematiek aan, of misbruik van illegale middelen (vaak een langdurig bestaande politoxicomanie) en anderzijds een majeure psychiatrische aandoening waarvoor extra zorg in de behandeling noodzakelijk is (ernstige angst- en stemmingsstoornissen, ernstige dissociatieve stoornissen, psychotische stoornis; persoonlijkheidsstoornis). Het betreft mannelijke patiënten die bij het begin van de opname in de inrichting, minimaal 18 en maximaal 50 jaar oud zijn.

Behandelprogramma

Een individueel gemoduleerd groepsprogramma waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen enerzijds confronterende, structurerende en anderzijds een ondersteunende, begrijpende aanpak.

Opnamecapaciteit

14 bedden met een maximale bezetting van 17 bewoners per dag.

Opnameaanvraag

Deze kan schriftelijk of telefonisch gebeuren, bij voorkeur met ondersteuning van verslaggeving anamnestische gegevens, psychiatrische verslag en/of diagnostisch onderzoek. Vervolgens wordt op het intern opnameoverleg een eerste advies geformuleerd welk kan resulteren in een screening/observatieperiode van ca. 14 dagen in het crisisinterventiecentrum en een meedraaidag voor de cliënt in de Therapeutische Gemeenschap. Bij wederzijdse positieve evaluatie kan de opname verder worden gepland en worden praktische afspraken uitgewerkt. Bij een doorverwijzing vanuit een gespecialiseerde behandelcentrum kan een rechtstreekse opname worden besproken.

Wachtlijst

Zeer regelmatig wordt gewerkt met een wachtlijst waarbij de aanmeldingsdatum bepalend is.

Contact

Adres Jozef Guislainstraat 43
Gemeente 9000 Gent
Telefoon 09 / 342.88.01
Website De Sleutel