4e editie Prijs Humane Psychiatrische Zorg

Uitnodiging om een bijdrage te schrijven voor de Prijs Humane Psychiatrische Zorg

Thema : Manifestaties van geweld

Dit jaar wordt voor de vierde maal de wetenschappelijke ‘Prijs Humane Psychiatrische Zorg’ uitgereikt. Het is een initiatief waarbij partners uit de GGZ uitgenodigd worden een voorbeeldproject t.a.v. een bepaalde thematiek in te dienen. De prijs wordt toegekend aan een duidelijke en oorspronkelijke, nog niet gepubliceerde bijdrage uit de gezondheidszorg en welzijnszorg. Iedereen die zich aangesproken voelt om over dit thema een bijdrage in te dienen, kan deelnemen.

Joyce van der Heijden, de winnaar van de vorige editie `Prijs Humane Psychiatrische Zorg´, schreef in haar bijdrage het volgende:

“ Er wordt gesteld dat agressie en machtsvertoon van de hulpverlener reacties zijn op de agressie van de patiënten, maar zou de agressie van de patiënten ook geen reactie kunnen zijn op vormen van agressie van de hulpverlener ? Een agressie die …. op een meer subtiele en structurele manier aanwezig is .”

Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge ( het PCGS ) heeft deze woorden gebruikt als aanzet om verder te reflecteren over het thema `Geweld, in alle zijn gelaagdheden, binnen de hedendaagse psychiatrie’. Het PCGS wendt dit aan als jaarthema voor de interne vormingen.

Het leek ons een uitdaging om dit thema verder te verkennen via de ‘Prijs Humane Psychiatrische Zorg’. Voor de editie 2018, wordt, aan wie wil deelnemen, gevraagd om in de bijdrage, manifestaties van geweld binnen het huidige werkveld, te belichten.

Bijdragen mogen opkomen voor de eigenheid van de psychiatrie en de ruimere geestelijke gezondheidszorg zowel m.b.t. haar werkveld, haar theorie als haar ethiek. De bijdragen mogen zowel concreet als abstract zijn, zowel geestdrift als droefenis uitstralen, zin en onzin belichten.

Het lijkt ons boeiend om vooral innoverende teksten te krijgen die over ‘geweld’ in al zijn varianten en geledingen, binnen de kliniek reflecteren, graag geïllustreerd door het concrete werk dat men daarrond verricht.

De vierde uitreiking van de ‘Prijs Humane Psychiatrische Zorg’ vindt plaats op donderdag 29 november 2018, ter gelegenheid van een tweejaarlijks avondsymposium in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Prof. Dr. Paul Verhaeghe zal de avond inleiden met een bijdrage rond het thema waarna de drie genomineerden de kans krijgen hun werk kort voor te stellen.

De bijdrage dient zijn neerslag te vinden in een tekst die vóór 1 oktober 2018 wordt opgestuurd, bij voorkeur in digitale vorm naar sara.wuyts@pcgs.be met vermelding “Wetenschappelijke Prijs Humane Psychiatrische Zorg”.

Via de post kan ook naar :

Sara Wuyts

Wetenschappelijke Prijs Humane Psychiatrische Zorg

Weststraat 135

9940 Evergem-Sleidinge

De tekst dient opgesteld te worden in het Nederlands of in het Engels en bevat maximaal 15000 lettertekens (+- 10 A4-pagina’s).

Uit alle ingezonden teksten selecteert een interne jury 10 bijdragen die daarna door een externe jury beoordeeld worden. De beoordeling gebeurt op basis van 4 criteria: relevantie van het thema, oorspronkelijkheid, duidelijkheid en inhoud.

Het voorzitterschap van de externe jury wordt opnieuw behartigd door Dirk De Wachter. De jury kiest drie genomineerden. Van hen wordt verwacht dat zij op de avond van de uitreiking hun werk kort voorstellen. Mede op basis van de voorstelling kiest de jury de winnaar, die de avond zelf wordt bekend gemaakt.

De teksten van de drie genomineerden worden op de avond van de uitreiking in de brochure voor de genodigden gepubliceerd. De winnende tekst wordt gepubliceerd op de website van het PCGS en wordt aangeboden aan verschillende tijdschriften. Het is dan ook noodzakelijk dat elke inzending vrij is voor publicatie.

De winnende laureaat ontvangt een geldprijs ter waarde van 2500 euro, gesponsord door Anacura, Evergem.

 

Namens het directieteam

G. Langsweirdt

R. De Cuyper

Juni 2018

 

De affiche / flyer van dit evenement vindt u in de download hieronder.