Wat we voor elkaar kunnen betekenen tijdens de corona periode

Voor zorgvragen

Gedurende de periode van beschermingsmaatregelen tegen het corona-virus blijven opnames in het PCGS mogelijk.
Er zijn echter een beperking :

 • Tijdens de corona-periode mag men voor de duurtijd van het verblijf het domein niet verlaten. Wandelen in de tuinen van het PCGS kan wel. Tijdens de corona-periode kan men na het afronden van de behandeling ook naar huis.

Naast een behandelaanbod op de afdelingen en verschillende therapieruimtes binnen van het PCGS, is er een behandel- en begeleidingsaanbod voor mensen die thuis verblijven :

 • Voor behandeling en begeleiding aan huis, mits nodige corona voorzorgen, kan contact genomen worden met het Mobiel Crisis Team (MCT) en het team Mobiele Ondersteuning en Begeleiding in de Leefomgeving (MOBiL).
 • Er is ook een aanbod thuishospitalisatie. Dit houdt in dat er in het kader van een behandeling op afstand, tot dagelijks telefonisch contact / teleconsultatie wordt genomen met of door een arts, therapeut of verpleegkundige. Ook medicamenteuze opvolging is mogelijk.

Ambulante consultaties bij psychiater en/of psycholoog blijven mogelijk.

Voor familie en vrienden

Het Agentschap Zorg en Gezondheid vaardigde op donderdag 7 mei 2020 richtlijnen uit over het ontvangen van bezoek voor patiënten in de psychiatrische ziekenhuizen.

Voor bezoek aan een minderjarige ( dit is jonger dan 18 jaar ) waren er al eerder richtlijnen en deze wijken af van de regelgeving voor bezoek aan de andere patiënten. Gelieve vóór het bezoek aan een jongere telefonisch met de medewerkers van de afdeling het bezoek af te spreken. Zij zullen u de modaliteiten waarin dit bezoek kan plaats vinden meedelen.

Voor bezoek aan bewoners van PVT Hortus krijgen familie en vrienden de richtlijnen rechtstreeks van de medewerkers van PVT Hortus.

Onder de voorwaarden van het Agentschap Zorg en Gezondheid is in het PCGS is bezoek voor patiënten mogelijk.

Het bezoek vindt plaats, per campus in een vaste bezoekersruimte.
Daardoor kan het bezoek enkel op afspraak :

 • Spreek samen met de patiënt die u wil bezoeken de datum af wanneer u op bezoek wil komen en spreek een moment af waarop u voor het vastleggen van een reservatie mag gebeld worden.
 • De patiënt meldt dit reservatiemoment aan de verpleging van de eigen afdeling. Iemand van de verpleging zal u dan in het bijzijn van de patiënt opbellen om uw bezoekmoment effectief vast te leggen.
 • De verpleging zal voor u kijken op welke momenten de bezoekersruimte vrij is en de vrije momenten aan u voorleggen. U kiest dan uw bezoekmoment.

 • Bezoekuren kunnen gereserveerd worden :
  • Voor Campus Gent :
   • Tijdens de week tussen 14:00 en 17:00
   • Tijdens het weekend : af te spreken met de verpleging
  • Voor Campus Sleidinge
   • Tijdens de week tussen 17:00 en 20:00
   • Tijdens het weekend tussen 09:00 en 20:00

 • Om voor iedereen bezoek mogelijk te maken, wordt de duurtijd van het bezoek beperkt tot 55 minuten.

Voor het bezoek dient het volgende in acht genomen te worden :

 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en patiënt gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen (hoesten, koorts, vermoeidheid, …) vertoonden, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19, ongeacht of men ziektesymptomen vertoont of niet.
 • Per bezoekmoment wordt maximum 1 bezoeker per patiënt toegelaten. We vragen om zoveel mogelijk dezelfde persoon op bezoek te laten komen.
 • Het meebrengen van drank, eten en geschenken is niet toegelaten.
 • De bezoeker meldt zich aan aan het onthaal 5 minuten vóór het geplande bezoek. Parkeren kan op de parking van het ziekenhuis ( zie Parking ).
 • Vlak vóór het bezoek dient de bezoeker aan het onthaal het volgende te registreren :
  • Naam en voornaam van de patiënt
  • Naam en voornaam van de bezoeker
  • Adres en telefoonnummer van de bezoeker
  • Band met de patiënt ( partner, familie, vriend, … )
 • Vlak vóór het bezoek dienen de bezoeker en de patiënt hun handen te ontsmetten met Alcogel, dit is voorzien aan het onthaal.
 • Wanneer de bezoeker tot een risicogroep behoort (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) vragen wij in functie van de eigen gezondheid om toch niet op bezoek te komen.
 • Zowel de patiënt als het bezoek dragen een mondmasker gedurende het volledige bezoek. De bezoeker moet zichzelf hierin voorzien.
 • Tijdens het bezoek wordt de sociale afstand houding van 1,5 meter gerespecteerd.
 • Het bezoek kan enkel plaats vinden in het lokaal die door de medewerker van het onthaal wordt aangegeven, of in de tuin.
 • Na het bezoek meldt de bezoeker de beëindiging van het bezoek bij het onthaal.
 • Na elk bezoek wordt de bezoekersruimte door een medewerker van het PCGS ontsmet.

Voor wie instaat voor de was van een patiënt of andere goederen wil ophalen of afleveren: dit blijft mogelijk. Mits het houden van voldoende onderlinge afstand, dit is minstens 1,5 m, kunnen aan de poort van het domein goederen uitgewisseld worden.
Spreek hiervoor het beste vooraf af met de patiënt en de begeleiding.

Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

een eigen cultuur met als basis ‘gastvrijheid’

Gastvrijheid is een existentiële houding die doorgetrokken wordt in elk aspect van ons werk. Het betekent dat wij hartelijk en gul zijn voor ieder die op onze deskundigheid beroep doet, nagenoeg zonder drempels.

Gastvrijheid gaat verder dan zorgen voor een warme, veilige plaats. We bieden een professionele context aan, zodat wie bij ons terecht komt de nodige ademruimte vindt om zijn levenszoektocht te hernemen. Met creativiteit en een open geest trachten we aansluiting te vinden bij de stijl van de persoon die zich aandient.

Deze grondhouding maakt dat ons ziekenhuis er met jaarlijks 1700 opnames in slaagt een antwoord te bieden op heel diverse zorgvragen. We ontvangen mensen met burn-out en depressie, maar evengoed complexe problematieken uit jeugdzorg, verslaving, psychose, mensen zonder papieren en gerechtelijke problemen.

Door steeds met verwondering te luisteren naar die complexe geschiedenissen is er een cultuur die de groei van aangepaste expertise en het ontwikkelen van innoverende behandelmethodieken stimuleert. We durven onze eigen inzichten in vraag te stellen en onze werking decentraliseren en geven ruimte aan het creatieve potentieel van onze medewerkers. We streven naar een geïntegreerde uitbouw van een netwerkende zorg door nauwe samenwerking met huisartsen en andere hulpverleners, integrale jeugdzorg, familie, de buurt, et cetera.

‘Welzijn’ en ‘gezondheid’ liggen voor ons in elkaars verlengde. Daarom vragen we van onze medewerkers de veeleisende combinatie van een gedegen wetenschappelijke vorming met een steeds weer open blik om de ontmoeting aan te gaan.

247bereikbaar

Nieuws

Psychiatrie moet meer waardering, vertrouwen en inspraak krijgen

Een analyse door Raoul De Cuyper, algemeen directeur.