Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

een eigen cultuur met als basis ‘gastvrijheid’

Gastvrijheid is een existentiële houding die doorgetrokken wordt in elk aspect van ons werk. Het betekent dat wij hartelijk en gul zijn voor ieder die op onze deskundigheid beroep doet, nagenoeg zonder drempels.

Gastvrijheid gaat verder dan zorgen voor een warme, veilige plaats. We bieden een professionele context aan, zodat wie bij ons terecht komt de nodige ademruimte vindt om zijn levenszoektocht te hernemen. Met creativiteit en een open geest trachten we aansluiting te vinden bij de stijl van de persoon die zich aandient.

Deze grondhouding maakt dat ons ziekenhuis er met jaarlijks 1700 opnames in slaagt een antwoord te bieden op heel diverse zorgvragen. We ontvangen mensen met burn-out en depressie, maar evengoed complexe problematieken uit jeugdzorg, verslaving, psychose, mensen zonder papieren en gerechtelijke problemen.

Door steeds met verwondering te luisteren naar die complexe geschiedenissen is er een cultuur die de groei van aangepaste expertise en het ontwikkelen van innoverende behandelmethodieken stimuleert. We durven onze eigen inzichten in vraag te stellen en onze werking decentraliseren en geven ruimte aan het creatieve potentieel van onze medewerkers. We streven naar een geïntegreerde uitbouw van een netwerkende zorg door nauwe samenwerking met huisartsen en andere hulpverleners, integrale jeugdzorg, familie, de buurt, et cetera.

‘Welzijn’ en ‘gezondheid’ liggen voor ons in elkaars verlengde. Daarom vragen we van onze medewerkers de veeleisende combinatie van een gedegen wetenschappelijke vorming met een steeds weer open blik om de ontmoeting aan te gaan.

Corona richtlijnen

Voor zorgvragen

Gedurende de periode van de coronacrisis blijven opnames in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge mogelijk. We proberen de veiligheid van iedereen maximaal te garanderen en nemen daartoe steeds de gepaste maatregelen. Deze maatregelen evolueren mee met de evolutie van de pandemie, en richten zich naar de recentste richtlijnen van het Agentschap zorg en gezondheid en de recentste richtlijnen van de Veiligheidsraad.

Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge blijft tijdens de coronacrisis een (semi)-residentieel, ambulant, en poliklinisch behandelaanbod aanbieden.

Bezoekregeling

De huidige richtlijnen van Het Agentschap Zorg en Gezondheid laten bezoek voor patiënten, inclusief minderjarige patiënten, in de psychiatrische ziekenhuizen toe.

Voor bezoek aan bewoners van PVT Hortus krijgen familie en vrienden de richtlijnen rechtstreeks van de medewerkers van PVT Hortus.

Het bezoek vindt plaats, per campus in een vaste bezoekersruimte en in de tuin.
Daardoor kan het bezoek enkel op afspraak :

 • Spreek samen met de patiënt die u wil bezoeken de datum af wanneer u op bezoek wil komen en spreek een moment af waarop u voor het vastleggen van een reservatie mag gebeld worden.
 • De patiënt meldt dit reservatiemoment aan de verpleging van de eigen afdeling. Iemand van de verpleging zal u dan in het bijzijn van de patiënt opbellen om uw bezoekmoment effectief vast te leggen.
 • De verpleging zal voor u kijken op welke momenten de bezoekersruimte vrij is en de vrije momenten aan u voorleggen. U kiest dan uw bezoekmoment.

 • Bezoekuren kunnen gereserveerd worden :
  • Voor Campus Gent :
   • Tijdens de week tussen 14:00 en 17:00
   • Tijdens het weekend : af te spreken met de verpleging
  • Voor Campus Sleidinge
   • Tijdens de week tussen 17:00 en 20:00
   • Tijdens het weekend tussen 09:00 en 20:00

 • Om voor iedereen bezoek mogelijk te maken, wordt de duurtijd van het bezoek beperkt tot 55 minuten.

Voor het bezoek dient het volgende in acht genomen te worden :

 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en patiënt gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen (hoesten, koorts, vermoeidheid, …) vertoonden, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19, ongeacht of men ziektesymptomen vertoont of niet.
 • Het aantal bezoekers is afhankelijk van de beschikbare ruimte van het bezoekerslokaal. In campus Gent is dit maximaal 2 bezoekers, in campus Sleidinge is dit maximaal 3 bezoekers.
 • Het meebrengen van drank, eten en geschenken is niet toegelaten.
 • De bezoekers melden zich aan aan het onthaal 5 minuten vóór het geplande bezoek. Parkeren kan op de parking van het ziekenhuis ( zie Parking ).
 • Vlak vóór het bezoek dient de bezoeker aan het onthaal het volgende te registreren :
  • Naam en voornaam van de patiënt
  • Naam en voornaam van de bezoekers
  • Adres en telefoonnummer van de bezoeker
  • Band met de patiënt ( partner, familie, vriend, … )
 • Vlak vóór het bezoek dienen de bezoekers en de patiënt hun handen te ontsmetten met Alcogel, dit is voorzien aan het onthaal.
 • Aan wie tot een risicogroep behoort (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) vragen wij in functie van de eigen gezondheid om toch niet op bezoek te komen.
 • Zowel de patiënt als de bezoekers dragen een mondmasker gedurende het volledige bezoek. De bezoekers moeten zichzelf hierin voorzien.
 • Tijdens het bezoek wordt de sociale afstand van 1,5 meter gerespecteerd.
 • Het bezoek kan enkel plaats vinden in het lokaal die door de medewerker van het onthaal wordt aangegeven, of in de tuin.
 • Na het bezoek meldt de bezoeker de beëindiging van het bezoek bij het onthaal.
 • Na elk bezoek wordt de bezoekersruimte door een medewerker van het PCGS ontsmet.

Voor wie instaat voor de was van een patiënt of andere goederen wil ophalen of afleveren: dit kan mits het naleven van de gekende veiligheidsvoorschriften (anderhalve meter afstand respecteren, dragen van mondmasker en het toepassen van handhygiëne).

Spreek hiervoor het beste vooraf af met de patiënt en de begeleiding.

Professioneel netwerk

Leveranciers en aannemers zijn welkom op het domein mits in achtneming van de basismaatregelen en na afspraak met de bevoegde diensten.

Netwerkoverleg worden bij voorkeur in vergaderlokalen buiten de afdeling. Indien dit niet anders kan, dan kan dit overleg op de afdeling worden georganiseerd mits in achtneming van de basismaatregelen.