Stage lopen in het PCGS

Stage aanbod

Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge biedt stageplaatsen voor :

Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge is een erkende opleidingsplaats voor arts specialist in opleiding.

Een stage aanvragen kan via het aanvraagformulier hieronder.

Risicoanalyses i.f.v. het verkrijgen van een medisch attest

Vóór de aanvang van de stage is een medisch attest vereist.

Een medisch attest kunt u bekomen bij een arts die uw medische geschiktheid evalueert t.a.v. de medische risico’s die aan de stage verbonden zijn.

In de lijst van opleidingen hierboven vindt u per opleiding een link naar de betreffende risicoanalyse.

Een uitprint van de risicoanalyse neemt u mee naar de arts die uw medische geschiktheid evalueert.

Een copy van het door de arts geleverde medische attest kan u meebrengen op de eerste stagedag.

Let wel : omwille van geldigheidsduur van de tuberculine testing mag een medisch attest niet ouder zijn dan 2 jaar.

Stage aanvraagformulier

    Gelieve voor verzending onderstaande code in het vakje ernaast over te typen :

    captcha

    Contact

    Stageverantwoordelijken : Filip Meersschaut en Lieve De Vos

    Stagebrochure