Familie en vrienden

Gastvrijheid is een existentiële houding die doorgetrokken wordt in elk aspect van ons werk. Het betekent dat wij hartelijk en gul zijn voor iedereen die op onze deskundigheid beroep doet, nagenoeg zonder drempels.

Niet enkel voor zij die hier in opname komen, maar ook voor u, familie en vrienden, willen wij de drempel laag houden en beschikbaar zijn.

Bij iemand waar je om geeft is het niet altijd gemakkelijk om te weten welke rol je kunt opnemen wanneer die het psychisch moeilijk heeft en hiervoor professionele hulp zoekt en krijgt.

Soms is het niet duidelijk of je aanwezigheid nog op prijs gesteld wordt, of je van betekenis kan zijn tijdens de behandeling en zorg en wat er dan van je verwacht wordt. Misschien weet je ook niet goed wat er aan de hand is en ben je op zoek naar informatie. Misschien lijd je zelf onder de situatie en heb je nood aan een luisterend oor.

Misschien ook weet je dat je een belangrijke steun kan zijn in de zorg en behandeling en wil je hierin meehelpen.

Met deze en andere vragen bent u welkom. We willen u, familie en vrienden, verwelkomend ontvangen. In overeenstemming met het beroepsgeheim en de behandelvisie staan wij open voor gesprekken met u. We vinden het belangrijk dat tijdens de periode van zorg en behandeling de relaties met de patiënt kunnen blijven verder bestaan. Hiervoor creëren wij een klimaat die dit minstens mogelijk maakt.

Ook als het contact met uw familielid, vriend of vriendin in behandeling een tijdlang moeilijk is geweest of nog steeds is, kan u bij ons terecht. Ook de moeilijke en troebele relaties krijgen hier ruimte om te bestaan.

U kunt te allen tijde contact opnemen met iemand van het behandelend of begeleidend team : de arts, de verpleegkundigen, de psycholoog, de maatschappelijk werker, …