5de editie Prijs Humane Psychiatrische Zorg gewonnen door Myriam Van Gael

Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge heeft de traditie om de zorg en behandeling op maat van de mens centraal te stellen. De Prijs Humane Psychiatrische Zorg ontstond binnen deze zoektocht naar verdere verdieping, met speciale aandacht voor de verhouding tussen de resultaatgerichte behandeling en het respect voor de menselijke waardigheid in de geestelijke gezondheidszorg.

Roel_De_Cuyper

Met deze prijs wenst het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge een humane houding en ethiek aan te moedigen in tijden waar de zorg op maat van het individu onder druk komt te staan. Het lijkt evident dat psychiatrische zorg humaan is en ieder psychiatrisch ziekenhuis verkondigt dat zij respectvol en humaan werkt. Het is waar dat men daar zijn best voor doet, maar door de toenemende druk van cijfers laat de werkelijkheid vaak iets anders zien.

De patiënt centraal blijven stellen, in zijn eigenwaarde ontvangen en zich daar als hulpverlener authentiek en nederig tegenover verhouden is geen sinecure. Naast een gedegen methodiek is tevens een humane ethiek noodzakelijk.

Met de tweejaarlijkse prijsuitreiking doet het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge een oproep aan iedereen in de geestelijke gezondheidszorg om een artikel te schrijven dat getuigt van een praktijk die de spanning tussen resultaatgerichte behandeling en het respect voor de menselijke waardigheid treffend problematiseert of overstijgt.

Het Psychiatrisch Centrum koos om voor de 5de editie het thema “trauma” onder de aandacht te brengen.

Op vrijdag 3 juni 2022 werd de eerste prijs, ter waarde van 4000 €, gesponsord door Labo Nuytinck, Anacura, voor de vijfde keer uitgereikt. Bij deze editie werd voor het eerst ook een tweede en derde prijs uitgereikt, van respectievelijk 1000 € en 500 €, gesponsord door Stichting Hiëronymus.

De oproep was een groot succes: er waren 27 inzendingen. Uit deze groep werden door de jury 3 laureaten gekozen. De jury, bestaat uit voorzitter Dirk De Wachter, Gilbert Lemmens, Lut De Rijdt, Marc Hebbrecht en Stijn Vanheule.

Evy_Verbeke

Op de avond van de prijsuitreiking gaf Evy Verbeke, winnares van de eerste editie van de Prijs Humane Psychiatrische Zorg, een inleidende lezing. Daarna bracht elk van de laureaten voor publiek en jury een lezing over de eigen ingezonden tekst.

De drie laureaten zijn :

Wouter Kerkhof en Karolien Moers met “Traumabehandeling in dagopname”

Wouter_Kerkhof_Karolien_Moers

Myriam Van Gael met “De betekenis van de holocaust voor de hedendaagse psychoanalytische praktijk”.

Myriam_Van_Gael

Eva Kestens en Romina Cuadros Perez met “Gezinsopnames : Intensieve residentiële traumabehandeling bij ouders en kinderen een missing link in ons hulpverleningslandschap”.

Eva_Kestens

Alle bijdragen werden bijzonder interessant bevonden, het was voor de jury dan ook moeilijk om een keuze te maken.

Uiteindelijk oordeelde de jury dat de Prijs Humane Psychiatrische Zorg 2022 wordt toegekend aan : Myriam Van Gael met “De betekenis van de holocaust voor de hedendaagse psychoanalytische praktijk”. De tweede en derde prijs gingen naar respectievelijk naar Wouter Kerkhof en Karolien Moers met “Traumabehandeling in dagopname” en Eva Kestens en Romina Cuadros Perez met “Gezinsopnames : Intensieve residentiële traumabehandeling bij ouders en kinderen een missing link in ons hulpverleningslandschap”.

allemaal

De tekst “De betekenis van de holocaust voor de hedendaagse psychoanalytische praktijk” van Myriam Van Gael :