Cano-label voor de jongerenvoorziening

In oktober 2014 werd de jongerencluster erkend als Cano-voorziening.

Het Cano-label (Centrum Actieve Netwerkontwikkeling) is een bijzondere accreditering voor de jongerenwerking. Cano is een geïntegreerd, multimodaal en flexibel totaalconcept voor hulpverlening aan moeilijk begeleidbare adolescenten (met focus tussen 14 en 18 jaar) en hun leefomgeving. Cano biedt antwoord dij ernstige probleemsituaties die gepaard gaan met verregaand grensoverschrijdend gedrag.

De Cano-initiatieven richten zich op adolescenten en hun leefomgeving, die verwezen worden vanuit de jeugdrechtbank of Comité voor Bijzondere Jeugdzorg en die kampen met zeer ernstige probleemsituaties die gepaard gaan met verregaand grensoverschrijdend gedrag.

De Cano-initiatieven zijn erg afgestemd op maatschappelijke evoluties en evoluerende noden van jongeren en contexten. Daardoor en daarom zijn ze verankerd in de samenleving en voortdurend in evolutie.

Cano is een fundamentele visie op hulpverlening. Ze vertrekt van de vraag en het engagement van de jongere en contexten. Ze wil een antwoord bieden op korte termijn, ingebed in doelstellingen op langere termijn. Deze visie werd ontwikkeld vanuit een jarenlange ervaring in het werken met jongeren met de meest uiteenlopende problematieken.

De voorzieningen die zich profileren als Cano-voorziening kiezen ervoor om hun organisatie structureel op een zodanige wijze uit te bouwen dat deze integrale intensieve werking op korte en lange termijn maximaal kan worden gerealiseerd. Om snel een geïndividualiseerde aanpak te realiseren is voldoede gespecialiseerde omkadering noodzakelijk. De breidheid tot opname van en het behoudsengagement ten aanzien van jongeren die elders uitvallen of in geloten instellingen ‘blijven hangen’ is evident. Een Cano-voorziening investeert sterk in een netwerk van samenwerkingsverbangen om ook op lange termijn haar methodiekenarsenaal te kunnen blijven aanbieden. Een voldoende flexibele reglementering en voldoende middelen, zowel personeel als financieel, zijn onontbeerlijk.

Zie ook Cano Vlaanderen.