Kosten verbonden aan een opname in het ziekenhuis

Een deel van de hospitalisatiekosten wordt aan de mutualiteit gefactureerd, een ander deel wordt door de patiënt zelf betaald. De grootte van dit laatste is sterk individueel bepaald. Om een juiste facturatie toe te laten is het van belang om bij opname de identiteitskaart mee te brengen. De kosten bij opname zijn conform de wettelijke bepalingen :

1. Persoonlijk aandeel hospitalisatie (vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de opname)

Volledige hospitalisatie

Ziekenhuis1ste dagdag 2 - 90vanaf 91 ste dagvanaf 6de jaar
+PTL
vanaf 6de jaar
-PTL
Rechthebbenden op de verhoogde verzekerings-tegemoetkoming en de personen die zij ten laste hebben of alimentatieplicht6,90 €6,90 €6,90 €6,90 €19,42 €
Kinderen die persoon ten laste zijn34,17 €6,90 €6,90 €-6,90 €
Gerechtigden die langdurig werkloos zijn en de personen die zij ten laste hebben34,17 €6,90 €6,90 €6,90 €19,42 €
Gerechtigden die langdurig werkloos zijn en de personen die zij ten laste hebben46,69 €19,42 €6,90 €6,90 €19,42 €
Andere gerechtigden46,69 €19,42 €19,42 €32,36 €32,36 €

Daghospitalisatie

Geen persoonlijk aandeel.

Nachthospitalisatie

  • Indien overdag onbezoldigd activiteit: geen persoonlijk aandeel. (werklozen die een opleiding volgen betalen evenmin een persoonlijk aandeel, zelfs indien zij daarvoor een vergoeding ontvangen).
  • Indien overdag gewoon bezoldigd werk: de bedragen zijn van toepassing, zoals voor een volledige hospitalisatie (cfr. Tabel 1).
  • Indien werknemer in een beschermde werkplaats: de bedragen zijn van toepassing zoals voor een volledige hospitalisatie maar worden niet verhoogd na vijf jaar hospitalisatie.

Nabehandeling

Geen persoonlijk aandeel.

Opmerking

De hospitalisatieduur wordt bepaald door het samenstellen van de dagen van elk opname. Dit voor zowel een onderbreking tussen de opnames niet méér dan 180 dagen voor een algemeen ziekenhuis of voor een psychiatrische ziekenhuis belopen. Anders start men vanaf 1° dag. De dagen van dagverpleging en nabehandeling worden NIET als verpleegdagen beschouwd.

2. Forfait medicatie

Een vast bedrag van € 0,80 per dag voor geneesmiddelen (ook verschuldigd indien geen medicatie werd genomen).
Dit is niet verschuldigd: voor de afwezigheidsdagen bij dag – of nachthospitalisatie.

3. Persoonlijk aandeel toezichtshonoraria (tussenkomst in de toezichtshonoraria van de geneesheren)

Wanneer twee opnames in hetzelfde ziekenhuis door meer dan 30 dagen gescheiden zijn, wordt dit beschouwd als een nieuwe opname en moet men terug rekenen vanaf de eerste dag

Dienst Adag
1 tot 12
dag
13 tot 30
dag
31 tot 90
dag
91 tot en met
maand 6
na 6 maand
Remgeld per dag4,96 €4,96 €4,71 €2,14 €1,17 €
Dienst Tdag
1 tot 12
dag
13 tot 60
dag
61 tot en met
maand 6
maand
7 tot 12
na 13 maand
Remgeld per dag4,96 €4,66 €2,91€1,94 €0,80 €

Dit is niet van toepassing voor gerechtigden met voorkeurregeling en de personen die zij ten laste hebben.

4. Forfait voor medische technische prestaties

Er wordt een vast bedrag van € 16,40 aangerekend per opname voor technische verstrekkingen (ook indien geen prestaties werden verricht).
Dit is niet van toepassing:

  • voor de gerechtigden met voorkeurregeling en de personen die zij ten laste hebben.
  • indien de patiënt – zonder onderbreking – van een ander ziekenhuis wordt overgebracht.

5. Persoonlijk aandeel medisch technische prestaties

Het remgeld, verschuldigd bij toepassing van de derdebetalersregeling, voor eventuele verstrekkingen uitgevoerd door interne en/of externe geneesheren of tandartsen.

6. Kamersupplement voor een éénpersoonskamer

Het supplement voor een individuele kamer kan in elk ziekenhuis verschillend zijn. Voor P.C.Gent-Sleidinge geldt :

  • Individuele kamer met sanitaire voorziening: € 5 per dag.
  • Individuele kamer (enkel campus Sleidinge) en tweepatiëntenkamer: geen opleg.

De kamersupplementen geven geen aanleiding tot supplementaire medische honoraria.

7. Overige persoonlijke kosten

O.a. extra drank, kapper, pedicure, waskosten en kosten voor vervoer zijn in elk ziekenhuis verschillend. U vindt ze geafficheerd op elke afdeling.
Wat maaltijden betreft:

  • nachthospitalisatie: ontbijt en avondmaal zijn inbegrepen, de meeneemlunch wordt aangerekend
  • daghospitalisatie: het middagmaal is inbegrepen, eventuele andere maaltijden worden aangerekend