Patiëntenrechten & klachten

Patiëntenrechten

De “Wet betreffende de rechten van de patiënt” beschrijft de rechten van de patiënt met betrekking tot de zorg, de onderzoeken en de behandelingen die in het ziekenhuis aangeboden worden.
Deze patiëntenrechten omvatten :

 1. Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
 2. Het recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar
 3. Het recht op informatie over uw gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan
 4. Het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar
 5. Het recht om te vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen
 6. Het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier
 7. Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 8. Het recht op pijnbestrijding
 9. Het recht op klachtneerlegging bij een bevoegde ombudsfunctie
 10. Het recht op vertegenwoordiging
 11. Het recht op een vertrouwenspersoon

Klachten en de ombudsfunctie

Voor behartiging van klachten kan men steeds terecht bij de betrokken medewerkers.

Voor behartiging door een instantie, onafhankelijk van het ziekenhuis, kan men terecht bij ombudspersoon Cindy De Wilde.
Zij is bereikbaar:

 • In Campus Sleidinge, zaal 1: woensdagvoormiddag tussen 9:00 en 11:00
 • In Campus Gent, bureel aan het onthaal: donderdagvoormiddag tussen 9:00 en 11:00
 • Via mail: Cindy De Wilde
 • Telefonisch: 0491 / 39 39 18

Je kan ook algemene vragen stellen of lezen over je patiëntenrechten:

Patiëntenrechtenbrochure