Afdeling voor mensen met Dubbele Diagnose Problematiek

Doelgroep

 • Volwassenen tussen 18 en 45 jaar met een Dubbele Diagnose problematiek :
  verslavingsproblematiek illegale middelen + primaire psychotische problematiek (niet door middelen geïnduceerd).
 • Naast vrijwillige opnames, worden ook patiënten opgenomen met een justitieel statuut. Er zijn 10 bedden voorbehouden voor patiënten met statuut internering (I.O.P.)

Aanbod

 • Geïntegreerde intensieve residentiële behandeling.
 • Open afdeling (25 plaatsen).
 • Er wordt naar een opnameduur gestreefd van maximaal 6 maanden.
 • Medicamenteuze oppuntstelling.
 • Groepstherarapeutische interventies en individuele gesprekstherapie.
 • Familie-, partner- of contextgesprekken.
 • Zorgcontinuïteit is voorzien binnen het zorgtraject Dubbele Diagnose met mogelijkheid tot opvolging vanuit de afdeling via klinisch case-management.

Werkingsmodel

 • Vanuit de verschillende denkkaders wordt op zoek gegaan naar de betekenis van zowel het psychotisch als toxicomaan gedrag binnen de context van de hulpvrager.
 • Op individueel niveau wordt de levensgeschiedenis in kaart gebracht, met bijzondere aandacht voor terugkerende thema’s, omgangsregels en relaties om het symptoomgedrag te kunnen kaderen en om tot een duidelijke hulpvraag te komen.
 • Om het therapeutisch evolutieproces maximaal kans te geven, wordt dit ondersteund door een gespecialiseerde medicamenteuze behandeling en door therapeutische modellen uit zowel de verslavings- als de psychosezorg.
 • Indien gewenst en waar mogelijk wordt de familie en/of partner bij de behandeling betrokken.
 • Op groepsniveau wordt door middel van groepsgesprekken, -activiteiten en het dagelijkse omgangsleven op de afdeling gepoogd om het eigen positioneren ten aanzien van anderen beter te leren zien en begrijpen.
 • Tijdens de opname worden reeds de nodige contacten gelegd en stappen ondernomen om het leven buiten de muren van het ziekenhuis terug op te nemen. Er is casemanagement voorzien tot 6 maanden na ontslag.

Referentiekader

 • Systeemtheorie
 • Psychoanalyse
 • Sociotherapie
 • Motivationele gespreksvoering
 • Klinisch casemanagement

Bijkomende info

 • De afdeling voor Dubbele Diagnose maakt deel uit van het zorgtraject Dubbele Diagnose met een geïntegreerd aanbod van diagnosestelling, crisisopvang, residentiële behandeling, ambulante behandeling, ambulante begeleiding, beschut wonen en case-management.

Locatie

 • Campus Sleidinge

Contact

 • Afdelingshoofd : Dirk Plasschaert
 • Maatschappelijk werker : Ilse Palfliet
 • Klinisch orthopedagoog : Blijde De Witte
 • Psycholoog : Ilse Desmet
 • Psycholoog : Cathérine Claeys
 • Psychiater : Jeroen Vervaet
 • Psychiater : Gertjan Van Steenberghe