Yugen – Semi-residentiële opname (dag of nacht)

Doelgroep

 • We verwelkomen jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar die emotioneel, relationeel en/of psychisch ‘vast zijn komen te zitten’.
 • Zowel jongeren uit Oost- en West – Vlaanderen, zonder of met een traject binnen de (bijzondere) jeugdzorg kunnen bij ons terecht. De verplaatsing moet uiteraard (praktisch) haalbaar zijn.

Aanbod

Het behandelaanbod (semi-residentieel) bestaat uit twee afzonderlijke werkingen:

 • Dagopname: op weekdagen van 08:30 tot 16:00, gericht op jongeren die emotioneel, psychisch of relationeel vast komen te zitten en waarbij de jongere de tijd voor- en na de dagopname kan doorbrengen in een context die voldoende opvang biedt.
 • Nachtopname: dagelijks van 17:00 tot 08:00 gericht op jongeren die overdag naar school gaan of een andere, alternatieve daginvulling hebben. Tijdens het weekend wordt gestreefd naar een verblijf buiten onze setting met het oog op de verbinding met de eigen leefomgeving.
 • Een dag-opname kan niet gecombineerd worden met een nachtopname.
 • Vervoer naar en van Yugen is niet in het aanbod voorzien.
  Voor jongeren die zelfstandig het openbaar vervoer kunnen nemen zijn er goede verbindingen met bus en trein.
  Zie : Wegbeschrijving – Campus Sleidinge – Met het openbaar vervoer.

De duurtijd van een opnameperiode bij Yugen wordt individueel bepaald en is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Op regelmatige tijdstippen wordt de opnameduur samen met de jongere en de context geëvalueerd.

Ook de frequentie, het aantal dagen dat een jongere per week naar Yugen komt, wordt afhankelijk van de noden bepaald, met een minimum van 4 dagen of 5 nachten per week, met de mogelijkheid tot een geleidelijke afbouw van de aanwezigheid in de afrondingsfase van het behandeltraject.

Werkingsmodel

 • Individueel en groepstherapeutisch aanbod bestaande uit zowel verbale als non-verbale therapie, ateliers (dagopname), gezinstherapie,… waarbij het traject ingevuld wordt afhankelijk van de wensen en noden van de jongere en diens context.
 • Gedeeld traject: de begeleiding van jongeren wordt niet overgenomen, wel wordt samen met alle belangrijke actoren binnen de leef- en hulpverleningscontext een zorgteam gevormd. Zo kunnen inspanningen vanuit een wederzijdse samenwerking en betrokkenheid gebundeld worden om processen te deblokkeren en nieuwe perspectieven te bieden.
 • Samen investeren in actieve netwerkvorming (steunnetwerk, onderwijs/ werk, vrije tijd, enz.) vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Referentiekader

 • Een therapeutisch en pedagogisch leefklimaat gebaseerd op o.a. institutionele psychotherapie, hechtingstheorie en mentalisatie, systeemtheorie en socio- emotionele ontwikkelingstheorie (Anton Došen), Soteria

Bijkomende info

 • De afdeling is opgestart op 26 november 2018, gefinancierd door de Federale Overheid en kadert binnen een ‘oproep mogelijkheden van reconversie naar verblijven voor adolescenten met sterk verhoogde psychische kwetsbaarheid’.
 • Yugen ontstond uit en is partner binnen het samenwerkingsverband Kinder- en Jeugdpsychiatrie Gent, Meetjesland en Zuid Oost-Vlaanderen met iniatiefnemers vzw Werken Glorieux, AZ Sint-Lucas en het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge en met een functionele binding met het UZ Gent.
 • Er is een nauwe samenwerking met alle actoren uit de Bijzondere Jeugdbijstand, Geestelijke Gezondheidszorg en de Gemeenschapsinstellingen.

Locatie

 • Campus Sleidinge

Aanmelding

 • Iedereen kan aanmelden, er is geen beschikking of verwijzing nodig.
 • Aanmelden kan via het voorbereidend aanvraagformulier.
 • Nadien wordt u door een medewerker van Yugen opgebeld om samen met u de effectieve aanmelding te vervolledigen.

Contact

 • Afdelingshoofd : Charlotte Claeysier
 • Psycholoog : Silke Vercruysse
 • Psychiater : Barbara Verheye

Folder