Seniorenkliniek

Doelgroep

 • Ouderen (+ 60 ) die te kampen hebben met een psychiatrische, psychische of psychosociale problematiek, zowel chronisch als acuut.
 • Geen aanbod voor :
  • mensen met reeds gediagnosticeerde dementie
  • mensen met lichamelijke zorg als hoofdvraag
  • mensen waarvoor een gesloten afdeling een noodzakelijke bescherming is

Aanbod

 • Residentieel, open afdeling (25 plaatsen).
 • Dagbehandeling of nabehandeling (enkel als nazorgparcours).

Werkingsmodel

 • Er wordt gewerkt naar het verminderen, of desgevallend het stabiliseren van de beperkingen die door de psychiatrische problematiek worden veroorzaakt en dit met bijzondere aandacht en zorg voor de lichamelijke en psychische noden die eigen zijn aan het oud worden.
 • Naast het opzetten van specifieke netwerken voor ouderen zijn er voor doorverwijzing nauwe contacten met verblijfcentra voor ouderen, psychiatrische verzorgingstehuizen en woonzorgcentra.
 • Activiteiten, creatherapie, kinesitherapie, groepstherapie,…
 • Na een opname met volledige hospitalisatie is dagbehandeling of nabehandeling mogelijk.

Referentiekader

 • Lichamelijke en psychiatrische begeleiding en medicamenteuze ondersteuning.

Locatie

 • Campus Sleidinge

Contact

 • Afdelingshoofd : Kurt De Thaey
 • Maatschappelijk werker : Naomi Rubbens
 • Maatschappelijk werker : Maya Delafontaine
 • Psycholoog : Bjorn Waerlop
 • Psychiater : Kirsten Verbeeck
 • Huisarts : Natasja Keereman