Ondersteuningsteam Kinderen & Jongeren in de Residentiële Jeugdhulp

Het Ondersteuningsteam Kinderen & Jongeren in de Residentiële Jeugdhulp (toenmalige Outreach Vlaanderen) is een programma van het RADAR Netwerk GGZ Kinderen & Jongeren in Oost- Vlaanderen in partnerschap met Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, GI De Zande, CAR De Schakel, CGG De Drie Stromen, Jeugdhulp & IROJ OVL.

Doelgroep

Kinderen en jongeren (0-18/25 jaar) met een (vermoeden van) psychiatrische problematiek die verblijven in de residentiële Jeugdhulp.

Het Ondersteuningsteam richt zich tot de Gemeenschapsinstelling De Zande (Beernem – Ruiselede- Wingene)  en de residentiële voorzieningen Jeugdhulp Oost– Vlaanderen (Deinze-Eeklo-Gent, Waas en Dender & Zuid Oost-Vlaanderen).

Aanbod

Een outreachend aanbod van consult en advies aan teams in de residentiële Jeugdhulp met als doelstelling het partnerschap te ondersteunen, verankeren en faciliteren teneinde de veerkracht van kinderen, jongeren & hun netwerk te versterken.

 • Casusoverleg:
  Trajectadvies en/of beeldvorming in samenwerking met belangrijke actoren in de zorgomgeving van het kind/jongere. De psychische en psychiatrische hulpvragen worden geëxploreerd. Wat zijn de noden en behoeften? Welke partners zijn hiervoor nodig?
 • Teamondersteuning en coaching:
  Casusgebonden en casusoverstijgend: moeilijkheden binnen de leefgroepwerking en/of begeleidersrelaties, ervaren verontrusting in de leefgroep ten gevolge van de psychiatrische kwetsbaarheden, psychoeducatie/vorming m.b.t verschillende thema’s (automutilatie, suïcide, hechting, psychose),…
 • Individuele therapie en begeleiding :
  Indien aangewezen vanuit het consult en advies zijn er mogelijkheden tot individuele ondersteuning.
 • Psychiatrisch consult :
  Kinderen en jongeren die worden opgevolgd door het Ondersteuningsteam kunnen terecht bij de Kinder- en Jeugdpsychiater Dr. Maarten De Meulenaere voor individuele consulten.
  Dr. Maarten De Meulenaere is ook betrokken bij de lopende begeleidingen en teamvergaderingen.

 • CROSSOVER in Gemeenschapsinstelling De Zande :
  Bovenop dit aanbod kan de Gemeenschapsinstelling De Zande beroep doen op een structureel en wekelijks aanbod van consult, advies en medicatieopvolging in aanwezigheid van onze Kinder- en Jeugdpsychiater en psycholoog.
  We voorzien tevens crisisinterventie en begeleiding. voor de meisjes en jongens van De Zande.

Aanmelding

     CROSSOVER team voor de Gemeenschapsinstelling

 • Campus Beernem : Griet Verbiest
  Tel. : 0473 / 68 46 09
 • Campus Ruiselede & Wingene : Birgit Verhoeven
  Tel. : 0471 / 66 19 35

     Private voorzieningen Jeugdhulp Oost Vlaanderen

 • Afdeling Continuïteit & Toegang (ACT)
  Team Indicatiestelling
  Tel. : 09 / 276 18 00
  Elke voormiddag (behalve op woensdag) van 09:00 tot 12:00

Contact

 • Kinder- en Jeugdpsychiater : Dr. Maarten De Meulenaere
 • Beleidsmedewerker & contactpersoon : Valerie Teirlinck
 • Therapeuten/begeleiders : Geertrui Debosscher, Lotte Crivits, Delphine Mortier, Sanderijn Pisman, Birgit Verhoeven, Tine Van Cauwenberghe, Griet Verbiest