MOBiLteam Gent Oost

Doelgroep

 • Volwassenen >16 jaar met langdurige zorgafhankelijkheid binnen de GGZ die zich in de maatschappij kunnen handhaven.
 • De cliënt met verdoken psychische problemen in de thuiszorg.
 • De psychiatrische cliënt die na zijn ontslag uit het ziekenhuis of parallel met een ambulante behandeling, nog thuiszorg nodig heeft.
 • De zorgwekkende zorgvermijder : mensen die zonder zorg een risico vormen voor zichzelf of voor anderen, doch die vanuit verschillende oorzaken er niet toe komen om behandeling of zorg te vragen of toe te laten.

Aanbod

 • MOBiL staat voor : Mobiele Ondersteuning en Behandeling in de Leefomgeving.
 • Bemoeizorg: kan wanneer cliënten door hun ziektebeeld niet wilsbekwaam (‘handelingsonbekwaam’) zijn en zichzelf ernstig verwaarlozen of hun omgeving ernstig verstoren.
  • Criteria om bemoeizorg te overwegen :
   • Ernstige langdurige psychiatrische problemen
   • Lage zelfverzorging
   • Geen doeltreffende mantelzorg
   • Laag niveau van functioneren
   • Geen aanvaarding van de professionele zorg (of geen aansluiting meer bij de professionele zorg)
   • Acute nood
   • Overlast
 • Gedwongen zorg : voor mensen die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving en dit op basis van hun psychiatrisch ziektebeeld.

Werkingsmodel

 • Per cliënt wordt bekeken welke benadering het best passend is voor dit moment in zijn of haar leven in relatie tot de relevante anderen.
 • Mogelijk aanbod is :
  • ACT ( Assertive Community Treatment ) en FunctieACT
  • Comunity Mental Health
  • Advies
  • Coaching
  • Bemoeizorg

Referentiekader

 • Balanced care: WGO-HEN
 • Stepped care
 • Strengths
 • Presentie
 • Case management
 • Shared Caseload
 • Rehabilitatie
 • Systeem- en contextueel denken

Aanmelding

 • Het werkingsgebied wordt opgedeeld in regio’s.
  Afhankelijk van het adres van de cliënt wordt bekeken welk team de begeleiding opneemt.
 • Aanmeldingen gebeuren centraal van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u

Locatie

Ham 64
9000 Gent

Contact

 • Algemeen
 • Voor MOBiLteam Gent Oost:
  • Coördinator : Janne Vermeire
  • Psychiater : Hannes Debruyne
  • Tel : 09/223.18.30