MOBiLteam Gent Oost

Doelgroep

 • Mensen (+18j) met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid die begeleiding in de eigen leefomgeving nodig hebben.
  Indien nodig kan het MOBiLteam begeleiding aan huis bieden na een ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis of parallel met een ambulante behandeling.
 • Zorgwekkende zorgmijders of zorgmissers: mensen die zonder zorg een risico vormen voor zichzelf of voor anderen, doch die vanuit verschillende oorzaken er niet toe komen om behandeling of zorg te vragen of toe te laten.
 • Zorgwekkende zorgmijders of zorgmissers die dreigen uit hun sociale woning gezet te worden ten gevolge van hun psychische problematiek.

Aanbod

 • Het MOBiLteam Het PAKT staat voor Mobiele Ondersteuning en Begeleiding in de Leefomgeving en heeft als doel mensen met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid te begeleiden en te behandelen in hun eigen leefomgeving. Waar nodig geven we ondersteuning gegeven aan het persoonlijk en professioneel netwerk.
 • Bemoeizorg: kan wanneer cliënten door hun ziektebeeld niet wilsbekwaam (‘handelingsonbekwaam’) zijn en zichzelf ernstig verwaarlozen of hun omgeving ernstig verstoren.
 • Gedwongen zorg : voor mensen die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving en dit op basis van hun psychiatrisch ziektebeeld.

Werkingsmodel

 • Per cliënt wordt bekeken welke benadering het best passend is voor dit moment in zijn of haar leven in relatie tot de relevante anderen.
 • Mogelijk aanbod is :
  • FACT (Functional Assertive Community Treatment)
  • ACT ( Assertive Community Treatment )
  • CMHT (Community Mental Health Treatment)
  • Bemoeizorg
  • Advies en coaching
  • Netwerkondersteuning

Referentiekader

 • Balanced care
 • Stepped care
 • Strengths
 • Presentie
 • Case management
 • Shared Caseload
 • Rehabilitatie
 • Systeem- en contextueel denken

Aanmelding

 • Het werkingsgebied wordt opgedeeld in regio’s. Afhankelijk van het adres van de cliënt wordt bekeken welk team de begeleiding opneemt.
 • Voor inlichtingen en aanmeldingen kan contact opgenomen worden op het nummer 09 230 56 46 of via assessmentteam@pakt.be.

Locatie

Groot Begijnhof 25

9040 Sint-Amandsberg

Contact

 • Aanmeldingen
 • Voor MOBiLteam Gent Oost:
  • Coördinator : Michelle Gielkens
  • Psychiater : Katrien Jordaens
  • Tel : 09 223 18 30