De Bron – afdeling voor mensen met persoonlijkheidsproblemen

Doelgroep

 • De Bron richt zich naar volwassenen (18-65j.) met persoonlijkheidsmoeilijkheden en/of angst- en stemmingsproblemen waarbij intensieve begeleiding en een herstelgerichte behandeling (zo kort als mogelijk, zo lang als nodig) aangewezen is.

Aanbod

 • Residentiële behandeling op een open afdeling (volledig + dagtherapie + nazorg) (22 plaatsen ).
 • Voor elke bewoner wordt een individueel therapieprogramma uitgewerkt op basis van :
  • Een groepstherapeutisch aanbod met verbale, creatieve en lichaamsgerichte invalshoeken.
  • Het individuele aanbod bestaat uit patiëntentoewijzing, psychiatrisch consult bij de afdelingsarts,
   maatschappelijk werker en individuele therapie bij een psycholoog of therapeut.
  • Een traject rond wonen, werken, administratie-budget en vrije tijd.
 • De familie wordt, waar mogelijk en gewenst, betrokken bij de behandeling.

Werkingsmodel

 • De herstelgerichte behandeling richt zich op inzichtverwerving in de problematiek en op emotioneel vlak om zo tot een persoonlijke groei te kunnen komen.
  We werken met het model rehabilitatie, verwerking en stabilisatie. De klemtoon ligt op stabilisatie. We werken met stabilisatietechnieken en -vaardigheden.
 • We ondersteunen wat goed loopt en leggen de klemtoon op de eigen verantwoordelijkheid.

Referentiekader

 • Bio-psycho-sociaal model met een integratieve visie.

Locatie

 • Campus Gent

Contact

 • Afdelingshoofd : Isabelle Blancquaert
 • Maatschappelijk werker : Lindsay De Langhe
 • Maatschappelijk werker: Laurence Boonaert
 • Psycholoog : Ann Slabbinck
 • Psychiater : Artin Khayri