De Bron – afdeling voor mensen met persoonlijkheidsproblemen

Doelgroep

 • Volwassenen met volgende problematieken waarbij  begeleiding en een herstelgerichte behandeling ( zo kort als mogelijk, zo lang als nodig) aangewezen is :
  • Persoonlijkheidsproblemen
  • Stemmingsstoornissen

Aanbod

 • Residentiële behandeling op een open afdeling (volledig + dag + nazorg) (32 plaatsen)
 • Verbale therapieën
  • Interpersoonlijke vaardigheden (IPV)
  • Ontwenningsgroep (module voor mensen met een verslavingsprobleem)
 • Lichaamsgerichte therapieën
  • Psychomotorische therapie : 2 groepen : lichaamsgericht en themagericht (modulair)
  • Relaxatie
  • Aandacht en –impulscontrole (modulair)
  • Sportieve psychomotorische therapie
  • Sport : lichte sport en sport in de sportzaal
 • Creatieve, werk- en doegerichte therapieën
  • Beeldend waarnemen (modulair)
  • Kunstzinnige + creatieve therapie
  • Interactieve kunstzinnige therapie
  • Ergotherapie
  • Budget-winkelen en -koken
  • Traject + (maatschappij en wereld oriëntatie)
  • Vrije tijdsorganisatie (VTO)
  • Algemeen Dagelijkse Levensbehoeften (indiv ondersteuning bij het opnemen van ADL zoals wassen, hygiëne, voedingsplan, kamerorde, …)
 • Algemeen
  • Patiënten-stafontmoeting : bijeenkomst om het algemene afdelingsleven te reguleren.

Werkingsmodel

 • De herstelgerichte  behandeling richt zich op inzichtverwerving in de problematiek en op emotioneel vlak om zo tot een persoonlijke groei te kunnen komen.  We werken met het model rehabilitatie, verwerking en stabilisatie. De klemtoon ligt op stabilisatie. We werken met stabilisatietechnieken en -vaardigheden.
 • We ondersteunen wat goed loopt en leggen de klemtoon op de eigen verantwoordelijkheid.
 • Voor elke patiënt wordt een individueel therapieprogramma uitgewerkt op basis van :
  • Een algemeen groepstherapeutisch aanbod met verbale, creatieve en lichaamsgerichte invalshoeken.
  • Het individuele aanbod bestaat uit patiëntentoewijzing, psychiatrische consult bij de afdelingsarts en individuele therapie bij een psycholoog of therapeut.
  • Een traject rond wonen, werken, administratie-budget en vrije tijd.
 • De familie wordt, waar mogelijk en gewenst, betrokken bij de behandeling.

Referentiekader

 • Bio-psycho-sociaal model met een integratieve visie.

Locatie

 • Campus Gent

Contact

 • Afdelingshoofd : Isabelle Blancquaert
 • Maatschappelijk werker : Lieselot Kerckaert
 • Maatschappelijk werker : Kiana De Smet
 • Psycholoog : Ann Slabbinck
 • Psychiater : Virginie Beerens
 • Psychiater : Eva Buytaert