RADAR

RADAR is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen. RADAR richt zich voornamelijk tot kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun context, maar heeft ook aandacht voor jongvolwassenen tot 25 jaar.

RADAR is een intersectoraal samenwerkingsverband van verschillende partners die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen. Samen organiseren zij een hulpverleningsaanbod in verschillende programma’s.

Voor meer info : zie RADAR