Psychiatrisch Verzorgingstehuis Hortus

Doelgroep

 • Een PVT is een Psychiatrisch Verzorgings Tehuis :
  • Psychiatrisch : de bewoners zijn volwassenen met een langdurige gestabiliseerde psychiatrische problematiek. De bewoners functioneren in de bewonersgroep binnen een open leefstructuur mits aangepaste psychiatrische begeleiding.
  • Verzorging: er wordt 24/7 in begeleiding voorzien op verschillende zorggebieden: ADL (activiteiten dagelijks leven), aanbieden van een dagstructuur en een medisch-somatische opvolging.
  • T(e)huis : Hortus biedt een thuis, een veilige en comfortabele leefomgeving met zorg op maat. Belangrijke waarden zijn: professionele zorg, respect voor privacy, bondgenootschap en respect. Er is aandacht voor zinvolle en aangepaste tijdsbesteding.

Aanbod

 • Langdurige ondersteuning.
 • Medicamenteuze behandeling.
 • Stabiliseren van de psychiatrische problematiek.
 • Begeleiding gericht op de lichaamsverzorging.
 • Diverse activiteiten (wandelen, groeps-en individuele uitstappen, relaxatie, koken, werken met klankcimbalen, beweging, clubhuis,…).
 • Thuissituatie waarin het leven en wonen centraal staat.

Aanmeldingen

 • Voor aanmeldingen kan contact worden opgenomen met afdelingshoofd Lieselot Tieleman.

Locatie

Berouw 97
9000 Gent

Contact

 • Coördinator : Dries Himpens
 • Afdelingshoofd : Lieselot Tieleman
 • Ondersteuningsmedewerker PVT : Kim De Rocker
 • Maatshappelijk werker : Valérie Van Daele
 • Psychiater : Tim Matthys

 • Tel : 09/225.49.30
 • Fax : 09/234.16.01