Beschut Wonen IPSO

Beschut Wonen IPSO is een samenwerkingsverband van het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, UZ Gent, VZW Ithaka, VZW Hand in Hand en CGG Adentro.

Doelgroep

  • Beschut Wonen IPSO biedt huisvesting en begeleidt volwassenen met een psychische kwetsbaarheid in hun herstelproces via individuele begeleiding en dagactiviteiten.

Aanbod

  • De begeleiding is gericht op behoud en/of verder ontwikkelen van ieders mogelijkheden (bv. sociale vaardigheden, administratieve vaardigheden, leef- en woonvaardigheden, stimuleren van zinvolle dagactiviteiten, enz. ) met als centrale doelstelling reïntegratie in de maatschappij.
  • Bewoners kunnen naar een activiteitencentrum gaan of het dagcentrum van een psychiatrisch ziekenhuis. Anderen volgen een opleiding, werken of doen vrijwilligerswerk.
  • Beschut Wonen betekent voor sommigen een tussenstap naar zelfstandig wonen, voor anderen is beschut wonen een definitieve woonvorm.

Locatie

Groenebriel 3
9000 Gent

Contact