De Steiger

Doelgroep

 • Het dagziekenhuis richt zich naar mensen met een psychiatrische en psychische problemen.

Aanbod

 • 25 plaatsen daghospitalisatie met volgend therapieaanbod :
  • Verbale therapieën
   • Weekopening- en afsluiting : wekelijks moment waarbij het afdelingsgebeuren besproken wordt in een patiënten – staf ontmoeting.
   • Weekendbespreking : richt zich tot mensen die gemotiveerd zijn om hun vrije tijd op een aangename en zinvolle manier in te vullen.
   • Psychotherapeutisch groepsgesprek : cliënten worden uitgenodigd de weerstand tegen innerlijke ervaringen te staken (acceptance) en hun leven te richten naar wat zij belangrijk en waardevol vinden (commitment).
   • Doelstellingengroep : tweewekelijkse evaluatie van de doelstellingen die men zichzelf heeft gesteld.
   • Themagroep : een aantal vaste themata passeren de revue: 5 G’s, communicatie, hervalpreventie, en worden besproken aan de hand van concrete eigen voorbeelden
   • Actualiteit : samen doornemen van de actualiteit van de voorbije week.
   • Energieprogramma : motiveren naar juiste voeding en gepaste beweging.
   • Jij en de wereld : maatschappelijke thema’s worden besproken o.l.v. de maatschappelijk werker.
   • Crisisplan : hulpmiddelen worden aangereikt in groep, daarna kunnen de deelnemers individueel hun crisisplan uitwerken.
  • Bewegingsgerichte therapieën
   • Lichte sport : nadruk op spel en beweging, badminton in de winter, petanque in de zomer.
   • Zwemmen : gericht op ontspanning en watergewenning.
   • Competitiesport : met nadruk op fysieke training en samenwerking als ploeg.
   • Fitness : met de nadruk op beweging en fysieke training, elk heeft een individueel programma.
   • Wandel- en fietsgroep : wekelijks wordt een tocht uitgestippeld langs Vlaamse wegen… opbouwend van aard.
   • Relaxatie : relaxatietechnieken worden aangeleerd en geoefend.
   • Mindfulness.
  • Creatieve, doegerichte therapieën
   • Crea : creatief omgaan met materialen zoals papier, klei, verf…
   • Houtatelier : via het maken van nieuwe producten en het herstellen van bestaande stukken, worden eigen technische vaardigheden verhoogd en aangescherpt.
   • Muziek : op je eigen muziek voortbouwen.
   • Cultuur en infoagenda : op een actieve manier kennis maken met diverse culturele en informatieve activiteiten in de stad.
   • Koken : het aanleren van eenvoudige gerechten.
   • Culture club : hier komen poëzie, film en boeken aan bod.
   • Afdelingsoverstijgend kan men naar de arbeidsbegeleiding en is er de mogelijkheid ingeschakeld te worden in projecten als AAGent-bustels, het fietsatelier, de bakkerij, de tuin of het industrieel atelier. Er is eveneens de mogelijkheid de ontwenningsgroep te volgen.

Werkingsmodel

 • Het zorgaanbod van het dagziekenhuis is gericht naar stabilisatie of verandering op verschillende terreinen: werken, wonen, zelfzorg, vrije tijd en deugddoende relaties.  Of met andere woorden: samen werken aan de kwaliteit van het eigen functioneren, zinvolle dagbezigheid, sociaal netwerk, engagementen op verschillende terreinen,  gezinsfunctioneren, partnerrelatie,…
 • Er wordt gezocht naar het ontdekken, herontdekken van eigen mogelijkheden, het leren maken van keuzes, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.
 • We werken vanuit wat goed loopt, en houden hierbij rekening met de beperkingen die er zijn.
 • Voor de één bieden we een omgeving die bescherming en veiligheid biedt, voor de andere ligt het accent op leren en ontwikkeling.
 • We zien elke cliënt als individu met eigen verantwoordelijkheid en houden rekening met de context, dit wil zeggen dat we de omgeving betrekken bij de behandeling en samenwerken met andere hulpverlenende instanties.
 • Een interdisciplinair team staat ter beschikking. Een individuele begeleider is er vanaf het opnamemoment tot ontslag doorheen de opname: voor de cliënt is hij de zorgcoördinator, de vertrouwenspersoon, de vertegenwoordiger in het team.
 • Cliënten volgen een persoonlijk proces waarmee zij de draad weer opnemen en hun leven een nieuwe richting geven, samen met een coach die hen aanmoedigt om hun kwaliteiten te tonen en op zoek gaat om beperkingen te ondersteunen.

Referentiekader

 • Herstel en rehabilitatie.
 • Strenght based therapie.

Locatie

 • Campus Gent

Contact

 • Maatschappelijk werker : Lieselotte Denaert
 • Psycholoog : Gert De Leener
 • Psychiater : Karlien Roelandt