Villa Voortman

Doelgroep

 • Volwassenen met een dubbeldiagnoseproblematiek die moeilijk toegang krijgen tot de reguliere hulpverlening om tal van redenen (therapieresistentie) soms omschreven als ‘zorgwekkende zorgvermijders’.
 • Onze doelgroep binnen de dubbeldiagnoseproblematiek zijn bij voorkeur de mensen met een psychotische problematiek in combinatie met middelenmisbruik.
 • Uitzonderlijk werken we ook met mensen met persoonlijkheidsproblemen indien zij  passen binnen de gekozen behandelingsfilosofie (cf. werkingsmodel). Een vaste verblijfplaats is geen vereiste.
 • Onze doelgroep zijn ook dakloze mensen met diezelfde problematiek evenals mensen met een interneringsstatuut die ons bezoeken vanuit de gevangenis om de detentieschade te vermijden na een goedkeuring van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij.

Aanbod

 • Niet-residentieel ontmoetingscentrum.
 • Aanbod van begeleiding en behandeling via niet-verplichtende gesprekken, ateliers, projecten en uitstappen.
 • We werken sterk cliëntgericht.

Werkingsmodel

 • Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis, werkend volgens de principes van de sociale psychiatrie.
 • We werken met het sociaal-therapeutisch model van Maxwell Jones  waarbij maximale verantwoordelijkheid, participatie en inbreng van de bezoekers centraal staat via horizontale communicatie en democratische besluitvorming.
 • Gastvrijheid, ‘kwartiermaken’ en erkenning van de uitsluiting zijn centrale concepten als eerste ankering in hun voortschrijdende vlucht.
 • Het ‘anders zijn’ mag er verschijnen om ontmoeting mogelijk te maken. Via destigmatisering, empowerment  en actief burgerschap kan de mens met zijn verhaal verschijnen achter de diagnose.

Referentiekader

 • Freud, Lacan, Derrida, Jones, Bion en Winnicott

Bijkomende info

 • ‘Villa Voortman’ is een project van communale zorg. We zijn ingebed in een netwerk , een zorgcircuit met samenwerkingsovereenkomsten.
 • Onze doorverwijzers zijn de residentiële klinieken, CGG’s, MSOC, OCMW, Straathoekwerk, AZIS, MOBiL-equipes, justitieassistenten,…waarna een kennismakingsgesprek volgt.

Locatie

Vogelenzang 10 – 17
9000 Gent

Openingsuren

maandag09:00 - 17:00
dinsdag09:00 - 17:00
woensdag11:30 - 17:00
donderdag09:00 - 17:00
vrijdag09:00 - 17:00
zaterdag10:00 - 14:00
zon- en feestdagentoe

Contact

 • Contactpersonen : Dirk Bryssinck en Pascal De Bock