Afdeling voor Crisisopvang bij Toxicomanie

Doelgroep

 • (Jong)volwassenen met een verslavingsproblematiek inzake illegale middelen die op een of andere manier in crisis zijn.

Aanbod

 • 24/7 crisisopvang. Crisiopvang houdt in dat de verblijfsduur beperkt is, deze varieert van enkele dagen tot weken.
 • Een drugvrije gesloten afdeling met 15 eenpersoonskamers.
 • Een residentiële plek waar men zijn/haar fysieke ontwenning kan laten opvolgen door een team van psychiatrisch verpleegkundigen en een psychiater.
 • Aanbod van verschillende activiteiten om terug voeling te krijgen met de wereld buiten het gebruik. Om nieuwe verlangens aan te wakkeren of oude verlangens te herontdekken. Deze activiteiten en het dagdagelijkse leven gebeuren in groep en verlopen in een vast weekschema dat structuur biedt.
 • Bij een psycholoog is er de mogelijkheid tot individuele gesprekken en therapie, op maat van de patiënt. Er wordt geluisterd naar wat de patiënt bezig houdt. Samen met de patiënt wordt met gekeken naar wat voor de patiënt ondersteunend werkt en hoe deze ondersteuning verder kan uitgebouwd worden.
 • Familie- en partnergesprekken zijn mogelijk bij de psychiater en de psycholoog.
 • Een maatschappelijk werker begeleidt de patiënt bij dringende sociale en administratieve aangelegenheden : woonst, inkomen, ziekteverzekering, …
 • Medicamenteuze oppuntstelling.

Werkingsmodel

 • Wij verzorgen de fysieke ontwenning en bieden mensen een plek om tot rust te komen in een huiselijke en warme sfeer.
 • Waar het druggebruik leidt tot een op zichzelf teruggeplooid bestaan, maken wij ruimte voor ontmoeting. Door samen activiteiten te doen : sporten, koken, winkelen, … kan men terugvinden wat mogelijks verloren is gegaan : de ervaring van wat gewoonmenselijke relaties zijn.
 • Ons aanbod heeft geen verplichtend karakter, al vragen we wel een bepaald engagement.
 • Wij verwachten dat men tijdens de verblijfsperiode clean is.
 • Indien de patiënt na de opname voor verdere begeleiding kiest, dan helpen wij bij de zoektocht naar een geschikt traject.

Referentiekader

 • Psychodynamisch
 • Systeemtherapeutisch
 • Medisch-biologisch

Bijkomende info

 • Geen mogelijkheid tot opname van koppels.
 • Geen voorafgaande intake nodig.

Locatie

 • Campus Sleidinge

Contact

 • Afdelingshoofd : Nele Desloovere
 • Maatschappelijk werker : Marijke Taragola
 • Psycholoog : Lies Synaeve
 • Psycholoog : Vic Everaert
 • Psychiater : Jeroen Vervaet

Brochures

Informatiebrochure

Familiebrochure