ЯƎHAB – afdeling voor herstelgerichte zorg

Doelgroep

De afdeling richt zich tot volwassenen (18-65 jaar) met complexe en langdurige psychiatrische problemen, die reeds een traject in het ziekenhuis of elders hebben afgelegd, en die nood hebben aan bijkomende ondersteuning en/of behandeling binnen het eigen hersteltraject.

Aanbod

ЯƎHAB is een open residentiële afdeling met 27 plaatsen.

Werkingsmodel

ЯƎHAB werkt vanuit een milieutherapeutisch model waarbinnen trajecten op maat en in trialoog met de cliënt en de belangrijke mensen in diens leven worden uitgebouwd. De visie is expliciet herstelgericht en legt een grote nadruk op het vinden van aansluiting buiten de muren van het ziekenhuis.

Bijkomende info

De afdeling heeft enkele “satelliet ”-functies waaronder het woonproject Horto, een casemanagement project en het project ‘De Spoorleggers’.

Locatie

Campus Sleidinge

Contact

  • Afdelingshoofd : Veerle Meuleman
  • Maatschappelijk werker : Valérie Van Daele
  • Maatschappelijk werker : Peggy Lemaire
  • Psycholoog : Dennis Vermeesch
  • Psycholoog : Jozefien Dhondt
  • Psycholoog : Peter Dierinck
  • Psychiater : Clea Staelens
  • Psychiater : Karlien Roelandt
  • Psychiater : Tim Matthys