De Kering – afdeling voor opname en kortdurende behandeling

Doelgroep

 • Volwassenen met acute psychiatrische en psycho-sociale problematiek :
  • Acute psychische decompensaties
  • Stemmingsstoornissen: aan angst- en  depressie gerelateerde problemen
  • Afhankelijkheid van alcohol of medicatie
  • Aan psychose gerelateerde problemen
  • Persoonlijkheidsproblemen

Aanbod

 • Residentiële behandeling op een open afdeling (27 plaatsen).
 • Voltijdse hospitalisatie met volgende functies :
  • Opname
  • Observatie, diagnostiek, screening
  • Crisisopvang en zorg
  • Kortdurende therapie (max. 3 maand), via verbale therapieën,  lichaamsgerichte therapieën  en non verbale therapieën.
  • Oriëntering naar behandeling op langere termijn.
  • Ontslagmanagement – ambulant en mobiel
 • Therapieaanbod:
  • Verbale therapie :
   • Ontwenningsgroepen en Ontwenningsinfo
   • Groep Stemming
   • Psycho-sociale vaardigheden
   • Basisconceptengroep
   • Sociale vaardigheidstraining
   • Groep zingeving
   • Oudergroep (familiewerking)
  • Lichaamsgerichte therapie :
   • Psychomotorische therapie
   • Relaxatie
   • Aandacht en bewustzijn
   • Sportactiviteiten: intensieve sport, lichte sport, fitness en conditietraining.
  • Creatieve, werk- en doegerichte therapie :
   • Ergotherapie
   • Project Crea
   • Koken
   • Zelfzorg
   • Lifestyle.

Werkingsmodel

 • Vanuit een bio-psycho-sociale visie wordt op korte termijn een crisis opgevangen en de problematiek in kaart gebracht. De geschiedenis van de problemen en de huidige situatie, en dit in relatie met de eigen leefwereld, geven aanwijzingen om de problemen samen met de patiënt begrijpbaar te maken. Gesprekken, vragenlijsten en onderzoeken zijn hierbij hulpmiddelen.
 • Van daaruit wordt met de patiënt gekozen voor :
  • enkel crisisopvang (bv. 14 dagen)
  • een behandeling op korte termijn (max. 3 maanden)
  • een verwijzing naar een vervolgbehandeling, eventueel gevolgd door dag- of nachtbehandeling (max. 3 weken) als afbouw van een voltijdse hospitalisatie.
 • In overleg met de patiënt wordt zorg op maat aangeboden. Er wordt gewerkt met concrete, haalbare behandeldoelstellingen.
 • Er wordt individueel en in groep gewerkt.
 • Partner, kinderen, familie, belangrijke derden… worden waar mogelijk betrokken bij de behandeling.
 • De behandeling wordt begeleid door een interdisciplinair team (psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, psychomotorisch therapeut, ergotherapeut, verpleegkundigen, logistiek medewerker).

Referentiekader

 • Bio-psycho-sociaal model met een systeemtherapeutische en cognitief-gedragstherapeutische visie.
 • Motivatietheorieën.

Locatie

 • Campus Gent

Contact

 • Afdelingshoofd : Lien Van Holle
 • Maatschappelijk werker :  Cindy Rosschaert
 • Maatschappelijk werker :  Anna Debruyne
 • Psycholoog : Charlotte Ohms
 • Psycholoog : Iben Verstuyf
 • Psychiater : Virginie Beerens
 • Psychiater: Artin Khayri