Afdeling voor Crisisbehandeling

Doelgroep

 • Volwassenen en jongvolwassenen.
 • Mensen die zich in een crisissituatie bevinden en waarvoor een beveiligde omgeving en intensieve opvolging aangewezen is.

Aanbod

 • 24/7 crisisopvang.
 • 19 plaatsen voor crisisbehandeling.
 • Veilige context / beschermd milieu.
 • Individueel aangepast en met de patiënt overlegd traject van bescherming naar open begeleiding.
 • Kortdurende behandeling.

Werkingsmodel

 • Doel van de behandeling is om met de patiënt uit de crisis te geraken.
 • Op basis van een individueel aangepast therapieprogramma en opvolging door een multidisciplinair team, wordt het bieden van bescherming progressief afgebouwd waar het kan, om ruimte te geven voor meer verantwoordelijkheid in zelfzorg bij de patiënt. Dit gebeurt op het tempo van de patiënt.
 • Afhankelijk van de nood wordt na de crisisbehandeling gericht doorverwezen naar vervolgbehandeling of wordt in ondersteunende zorg voorzien.

Referentiekader

 • Biologisch-psychiatrisch werkmodel.
 • Systeemtheoretische, psychoanalytische benadering.
 • Sociaal-psychiatrische visie.

Bijkomende info

 • Gedwongen opname is mogelijk.

Locatie

 • Campus Sleidinge

Contact

 • Afdelingshoofd : Jan Verfaillie
 • Maatschappelijk werker : Kathleen Verhegghe
 • Psycholoog : Davinia Schoutteten
 • Psycholoog : Leen Van de Steene
 • Psychiater :  Dr. Kirsten Verbeeck
 • Psychiater : Tim Matthys