De Stroom – voor mensen met aan autisme en/of psychose gerelateerde problemen

Doelgroep

 • Volwassenen met problemen die gerelateerd zijn aan autisme en/of psychose

Aanbod

 • Verbale therapie: psycho-educatie voor mensen met aan psychose gerelateerde problemen, sociale vaardigheidstraining, groep zingeving, weekopening en weeksluiting, geheugen- en concentratietraining, hersengym, psycho-educatie voor mensen met een aan autisme gerelateerd probleem, stressgroep, groep communicatie.
 • Lichaamsgerichte therapie: psychomotorische therapie, relaxatie, sportactiviteiten (intensieve sport, lichte sport, fitness, conditietraining), yoga.
 • Creatieve therapie.
 • Ergotherapie: sessies rond levensstijl, tuinwerk, culturele uitstappen (cultuuragenda), marktbezoek, koken, wassen en strijken, computer.
 • Arbeidsbegeleiding (optioneel).
 • Maatschappelijk werk: o.a. budgetbegeleiding en ondersteuning bij administratie.
 • Muziektherapie.
 • Individuele sessies bij psycholoog, met mogelijkheid om relevant netwerk te betrekken.
 • Consultaties bij arts (o.a. medicamenteus beleid).
 • Individuele begeleiding door toewijs.

Werkingsmodel

Vanuit een bio-psycho-sociale visie helpen we de patiënt inzicht te verschaffen in het ziektebeeld, de medicamenteuze behandeling op punt te stellen, hem of haar te ondersteunen in het verwerkingsproces en te helpen bij de re-integratie in de samenleving.

Veel aandacht gaat naar het contact met de alledaagse werkelijkheid: hygiëne, voeding, dag-en nachtritme, gestructureerde dagindeling, zinvolle dagbesteding, geldbeheer, administratie.

De behandeling richt zich verder op cognitieve, sociale, affectieve, motorische, somatische en zelf-organisatorische aspecten. De mens wordt benaderd vanuit een holistische visie.

Aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel helpen we om een gezond evenwicht te vinden tussen draaglast en draagkracht en een realistisch beeld te krijgen van mogelijkheden en beperkingen. Een systeemgerichte aanpak, cognitieve gedragstherapie, herstelgericht werken en een zorg op maat-principe vormen belangrijke hoekstenen van dit proces.

We streven naar haalbare tussendoelen binnen een globaal behandelplan, zodat succeservaringen worden opgedaan en het zelfvertrouwen kan groeien.

Indien gewenst en waar mogelijk betrekken we ook familieleden en belangrijke derden in het proces, en bieden we hen de mogelijkheid tot psycho-educatie, gezinsgesprekken en verdere ondersteuning.

Samen met de patiënt verkennen we de mogelijkheden van wonen en werken. Tijdelijke dagbehandeling als afbouw van een voltijdse hospitalisatie behoort tot de mogelijkheden.

De behandeling gebeurt door een multidisciplinair team (psychiater, psycholoog, maatschappelijk werken, psychomotorisch therapeut, ergotherapeut, creatief therapeut, muziektherapeut, verpleegkundigen, logistiek medewerker).

Referentiekader

 • Bio-psycho-sociaal model met een systeemtherapeutische en cognitief-gedragstherapeutische visie.

Locatie

 • Campus Gent

Contact

 • Afdelingshoofd : Hans Jacobs
 • Maatschappelijk werker : Kathy De Schagt
 • Maatschappelijk werker : Maya Delafontaine
 • Psycholoog : Els Therssen
 • Psycholoog : Charlotte Vandamme
 • Psychiater : Artin Khayri
 • Psychiater : Eva Buytaert