De Stroom – voor mensen met aan autisme en/of psychose gerelateerde problemen

Doelgroep

 • Volwassenen en jongvolwassenen met een psychotische kwetsbaarheid en/of autisme spectrum stoornis waarbij accent komt te liggen op vroeg detectie tijdens transitiefases vanaf de jongvolwassenheid.

Aanbod

 • Lichaamsgerichte therapie: psychomotorische therapie, relaxatie, sportactiviteiten (intensieve sport, lichte sport, fitness, conditietraining), yoga.
 • Creatieve therapie
 • Ergotherapie
 • Arbeidsbegeleiding (optioneel).
 • Maatschappelijk werk
 • Muziektherapie
 • Individuele sessies bij psycholoog, met mogelijkheid om relevant netwerk te betrekken.
 • Consultaties bij arts (o.a. medicamenteus beleid).

Werkingsmodel

Vanuit het stresskwetsbaarheidsmodel helpen we de patiënt inzicht te verschaffen in het ziektebeeld, de medicamenteuze behandeling op punt te stellen, hem of haar te ondersteunen in het verwerkingsproces en te helpen bij de re-integratie in de samenleving.

Veel aandacht gaat naar het contact met de alledaagse werkelijkheid: hygiëne, voeding, dag-en nachtritme, dagbesteding, geldbeheer, administratie.

Indien gewenst en waar mogelijk betrekken we ook familieleden en belangrijke derden in het proces, en bieden we hen de mogelijkheid, gezinsgesprekken en verdere ondersteuning.

Samen met de patiënt verkennen we de mogelijkheden van wonen en werken. Tijdelijke dagbehandeling als afbouw van een voltijdse hospitalisatie behoort tot de mogelijkheden.

De behandeling gebeurt door een multidisciplinair team (psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, psychomotorisch therapeut, ergotherapeut, creatief therapeut, muziektherapeut, verpleegkundigen, logistiek medewerker).

Om een goede resocialisatie mogelijk te maken spitsen we ons toe op de Regio Oost-Vlaanderen.
Aanmeldingen van buiten de regio worden individueel bekeken.

Referentiekader

 • Bio-psycho-sociaal model met een systeemtherapeutische en cognitief-gedragstherapeutische visie.

Locatie

 • Campus Gent

Contact

 • Afdelingshoofd : Madelief Dombrecht
 • Maatschappelijk werker : Kathy De Schagt
 • Psycholoog : Els Therssen
 • Psycholoog : Charlotte Vandamme
 • Psychiater : Eva Buytaert