Afdeling voor Urgentiepsychiatrie

Doelgroep

 • Volwassenen en jongvolwassenen.
 • Mensen in psychische nood waarvoor spoedeisende hulp aangewezen is.

Aanbod

 • 24/7 crisisopvang.
 • 5 plaatsen op een beveiligde high-care afdeling.
 • Intensieve crisiswerking in een veilige context.
 • Individueel traject in overleg met de patiënt
 • Kortdurende behandeling.

Werkingsmodel

 • Kleine afdeling, gericht op veiligheid en nabijheid.
 • Aandacht voor de groeikansen in het crisismoment met gerichte doorverwijzing naar vervolgbehandeling of ondersteunende zorg.

Referentiekader

 • Biologisch-psychiatrisch werkmodel.
 • Systeemtheoretische, psychoanalytische benadering.
 • Sociaal-psychiatrische visie.

Bijkomende info

 • Gedwongen opname is mogelijk.

Locatie

 • Campus Sleidinge

Contact

 • Afdelingshoofd : Jan Verfaillie
 • Maatschappelijk werker : Kathleen Verhegghe
 • Psychiater: Gertjan Van Steenberghe