Yidam – intensieve behandelunit en hervalbed / “bed op recept”

Doelgroep

 • Residentiële opname: meisjes van 12 tot 18 jaar, onder toezicht van de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank van Oost- en West-Vlaanderen, met een VOS-statuut en het vermoeden van een psychiatrische problematiek.
 • Hervalbed: meisjes die na een opname in Yidam terug baat hebben bij een heropname.
 • Bed op Recept: meisjes van 12 tot 18 jaar, onder toezicht van de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank van Oost- en West-Vlaanderen, met een VOS- en/of MOF-statuut verblijvend in een partnervoorziening (inclusief de partners binnen het crisisnetwerk Oost-Vlaanderen-RADAR).

Aanbod

 • Residentiële opname: capaciteit van 7 bedden. De opnameduur is 6 maanden, maximaal 1 maal met 6 maanden verlengbaar.
 • Hervalbed: capaciteit van 1 bed. De opnameduur is 14 dagen, maximaal 1 maal verlengbaar met 14 dagen.
 • Bed op Recept: indien het hervalbed niet is benut, kan dit bed worden aangewend als time-out bed. De opnameduur is maximaal 14 dagen.
 • Geen aanbod voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Werkingsmodel

 • Psychiatrische behandeling, medicamenteuze ondersteuning, jeugdpsychiatrische methodieken en programma’s.
 • Individuele psychotherapie, psycho-educatie, gezinstherapie, groepstherapie, beeldende therapie, muziektherapie, kooktherapie,… maken deel uit van het individueel weekprogramma van de jongere
 • Sociale begeleiding : trainen van vaardigheden die de zelfredzaamheid verhogen, schoolvorming, begeleiding en uitstippeling van het schooltraject.
 • Nazorg: doorverwijzing en uitbouwen van een zinvol vervolgtraject.
 • Zowel bij de intake, de opname en de nazorg, wordt gestreefd naar een samenwerking met alle belangrijke actoren uit de context van de jongere.

Referentiekader

 • Psychiatrische behandeling op basis van hechtingstheorie en mentalisatie, ID-model, systeemtheorie en socio- emotionele ontwikkelingstheorie (Anton Došen).

Bijkomende info

 • De intensieve behandelunit werd opgestart in januari ’09 als project gefinancierd door de Federale Overheid.
 • Het project is partner in het “Functioneel samenwerkingsverband Minderjarige Gerechtscliënten”, en werkt nauw samen met alle actoren uit de Bijzondere Jeugdbijstand, Geestelijke Gezondheidszorg en de Gemeenschapsinstellingen.

Locatie

 • Campus Sleidinge

Aanmelding

 • Residentiële opname: De consulenten van de  sociale dienst van de Jeugdrechtbank mailen het ‘Aanmeldformulier Yidam’ naar Sven Uyttendaele en Jo Andries
 • Bed op Recept: De consulenten van de  sociale dienst van de Jeugdrechtbank mailen het ‘Aanmeldformulier Yidam – BoR’ naar Sven Uyttendaele en Evelyn Van Den Broeck
 • Hervalbed: Sociotherapeuten – 09/358.06.64 – door de betrokken voorziening of consulent van de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank Oost- en West-Vlaanderen.

Contact

 • Afdelingshoofd : Annelies Vervaet
 • Psycholoog : Maaike Berteele
 • Psycholoog : Jo Andries
 • Psychiater : Aline Wijnand