Mobiele teams het PAKT

Het PAKT heeft als doel de regionale geestelijke gezondheidszorg te verbeteren en toegankelijker te maken, met de klemtoon op het aanbieden van zorg in de samenleving.

Het PAKT is een netwerk van zorgverleners en zorgverlenende voorzieningen in de regio Gent – Eeklo – Vlaamse Ardennen.

Gebaseerd op de “Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg” dienen 5 functies gerealiseerd te worden:

  • Functie 1: activiteiten inzake preventie, promotie van GGZ, vroegetectie, screening en diagnosestelling
  • Functie 2: ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen
  • Functie 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie
  • Functie 4: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer opname noodzakelijk is
  • Functie 5: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is

Voor meer info : zie website het PAKT